Last News

Громадська організація «Європейський фонд сприяння рекреаційно-природознавчій, природоохоронній та гуманітарній діяльності «Футурус ХХІ» (у подальшому «Фонд») є місцевою громадською організацією, яка створюється на основі вільного воєвиявлення громадян, що об’єднуються на основі спільних інтересів і займаються громадсько-корисною діяльністю у відповідності до законодавства України.

 

Фонд створений і діє на основі добровільності і рівноправності своїх членів, самоврядування, законності і гласності. Фонд вільний у виборі напрямків своєї діяльності для досягнення статутних завдань.

 

Фонд є неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутків.

 

Діяльність фонду регламентується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства та статутом.